Opslag

Opslag in ons “Inboedelhotel”

Het kan voorkomen dat een inboedel of een gedeelte hiervan voor korte of langere periode moet worden opgeslagen.
Redenen hiervoor kunnen zijn dat de woning reeds is verkocht en de nieuwe woning nog niet kan worden betrokken, of dat u voor korte of langere tijd elders, of in het buitenland woont.

Ook hiervoor heeft Mondial Bern. Willems Verhuizingen een passende oplossing.
Wij bieden onze opdrachtgevers de mogelijkheid hun inboedels op te slaan in speciaal hiervoor ingerichte ruimtes of verhuiscontainers. Alle ruimtes worden op temperatuur gehouden en voorzien van een stabiele luchtvochtigheidsregeling.

Bovendien zijn alle ruimtes optimaal beveiligd tegen brand en inbraak.

Periodiek worden zij tevens gecontroleerd op ongedierte.